Ljetni rok izrade i obrane završnog rada od 14. - 21.06.2021.

Ljetni  rok izrade i obrane završnog rada od 14. - 21.06.2021.

do 10. lipnja                       - predaja pismenog dijela
9. - 11. lipnja                       - podnošenje prijave
14. lipnja                             - ispitni odbor - 13:30 sati
14. - 18. lipnja                     - praktični dio završnog ispita
17. i 18. lipnja                      - obrana završnog rada 14:00 sati
21. lipnja                              - ispitni odbor - 8.00 sati
 
Samo za JMO programe: učenici polažu i naučnički ispit.
Načnički ispit integriran je u izradbu i obranu završnog rada na način da radna proba predstavlja izradu završnog rada.
 
ZAVRŠNI ISPIT = IZRADA ZAVRŠNOG RADA (NAUČNIČKI ISPIT)
                                                            +
                             OBRANA ZAVRŠNOG RADA (pitanja tijekom radne probe)