Financije-poslovanje

Javna objava informacija o trošenju sredstava SSVVZD (siječanj 2024)

Sudski sporovi_31.12.2023.

Bilješke uz financijsko izvješće 2023.-12

Obrasci financijskog izvještaja

Referentna stranica financijskog izvještaja 2023-12

Obrazloženje financijskog plana za 2024.

Prijedlog financijskog plana Strukovne škole Vice Vlatkovića za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026.

Obrazloženje izvještaja o izvršenju polugodišnjeg plana 2023.

Tablica o izvršenju financijskog plana za prvo polugodište 2023. god.

Bilješke uz financijsko izvješće 2023.-06

Referentna stranica fin izvještaja_2023-06

Obrasci financijskih izvještaja za_v_8.1.1.

Obrazloženje prvih izmjena i dopuna financijskog plana za 2023.

Prve izmjene i dopune financijskog plana za 2023.

Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana

Odluka o rasporedu rezultata na dan 31. prosinca 2022.

Bilješke uz financijsko izvješće 2022.- 12

Ovjerentna referentna stranica FIN izvješća 2022.-12

Financijsko izvješće 2022 - 12

Bilješke uz financijsko izvješće 2021.

Financijsko izvješće za 2021.

Financijski plan za 2022. godinu

Obrazloženje financijskog plana za 2022. godinu

Obrazloženje Prijedloga prvih Izmjena i dopuna  financijskog plana

Izmjene i dopune financijskog plana za 2021.

Financijsko izvješće za 2020.

Bilješke uz Financijsko izvješće za 2020.

Obrazloženje financijskog plana za 2021. godinu

Financijski plan za 2021. i projekcije za 2022. i 2023.

Financijsko izvješće za 2019.

Bilješke uz Financijsko izvješće za 2019.

Financijski plan za 2020. s projekcijama 2021. i 2022.

Obrazloženje Financijskog plana za 2020.

 Financijski plan za 2019. - 1. izmjene

Obrazloženje Financijskog plana za 2019.

Bilješke uz Financijsko izvješće za 2018.

Financijsko izvješće za 2018.

Financijski plan za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021.

Obrazloženje Financijskog plana za 2018. - 1. izmjene

Novčani tijek EU projekta „E – Pismenost“ - 2018/19.

Novčani tijek EU projekta „Erasmus +“ - 2018/19.

Novčani tijek EU projekta „Školska shema“ - 2018/19.

Financijski plan za 2018. – l. Izmjene

Obrazloženje Financijskog izvješća za 2017.

Financijsko izvješće za 2017.

Financijski plan za 2017.

Financijsko izvješće za 2016.

Financijski plan za 2016.

Financijski plan za 2016. – l. Izmjene