Termini završnog rada

23.- 28. kolovoza 2023.  -  jesenski  rok izradbe i obrane završnog