Rokovi

OBavještavaju se učenici da  pomoćnički ispit više ne postoji kao takav već se za JMO programe  obrana završnog rada računa kao položen završni ispit.

Hvala