Osnovni pojmovi

Pomoćničkim ispitom provjeravaju se praktične i stručne kompetencije potrebne za obavljanje poslova određenog obrta.

Pomoćnički ispit sastoji se od:
  - praktičnog dijela u obrtničkoj radionici ili školskoj radionici.
  - stručno-teorijskog dijela ispita.

Praktični dio ocjenjuje povjerenstvo u kojem se nalaze obrtnici i nastavnici iz škole.
Stručno-teorijski dio sastoji se od pisanog dijela i usmenog dijela te se izvodi u školi. Usmenom dijelu ispita pristupa učenik koji je
na pismenom ispitu postigao od 30% do 60% mogućih bodova.

Pomoćnički ispit provodi se u nadležnosti Ministarstva poduzetništva i obrta i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
Nakon uspješno položenog pomoćničkog ispita Ministarstvo poduzetništva i obrta izdaje uvjerenje o položenom pomoćničkom ispitu.