Rokovi

                                     
 
Samo za JMO programe: učenici polažu i naučnički ispit.
Naučnički ispit integriran je u izradbu i obranu završnog rada na način da radna proba predstavlja izradu završnog rada.
 
ZAVRŠNI ISPIT = IZRADA ZAVRŠNOG RADA (NAUČNIČKI ISPIT)
                                                            +
                             OBRANA ZAVRŠNOG RADA (pitanja tijekom radne probe)