Osnovni pojmovi

Na kraju nastavne godine učenici svih završnih razreda polažu završni rad čime stječu završnost u upisanom obrazovnom programu
te uvjete za uključivanje na tržište rada.

Završni rad sastoji se od izradbe završnog rada i obrane završnog rada.
Izradba se sastoji od uratka koji može biti: projekt, pokus s elaboratom, praktični rad s elaboratom, složeniji ispitni zadatak
ili drugi slični uradak usklađen s nastavnim programom.
Kod obrtničkih zanimanja, za izradbu se podrazumijeva praktični rad u radionicama koje ocjenjuje povjerenstvo.
Obrana završnog rada izvodi se na način da učenik prezentira završni rad pred povjerenstvom za obradu završnog rada.
Kod obrtničkih zanimanja obrana završnog rada izvodi se tijekom samog praktičnog rada pred povjerenstvom.
Uspješnim polaganjem završnog rada učenici dobivaju završnu svjedodžbu škole.