Raspored informacija

 

RAZRED

TJEDAN A (dan i šk. sat)

TJEDAN B (dan i šk. sat)

1.       

1A

ČETVRTAK, 4. sat

ČETVRTAK, 3. sat

2.       

1B

SRIJEDA, 3. sat

3.       

1C

SRIJEDA, 3. sat

4.       

1D

ČETVRTAK, 2. sat

5.       

1E

PETAK, 2. sat

PETAK, 1. sat

6.       

1F

UTORAK, 3.SAT

7.       

1P

UTORAK, 4.sat

ČETVRTAK, 4. sat

8.       

1S

PONEDJELJAK, 4. sat

UTORAK, 3. sat

9.       

1T

SRIJEDA, 3.sat

10.   

2A

SRIJEDA, 6. sat

ČETVRTAK, 2. sat

11.   

2B

PONEDJELJAK, 4. sat

12.   

2C

SRIJEDA, 1. sat

UTORAK, 5. sat

13.   

2D

PONEDJELJAK, 4. sat

PONEDJELJAK, 5. sat

14.   

2E

ČETVRTAK, 5. sat

SRIJEDA, 3. sat

15.   

2F

ČETVRTAK, 3. SAT

16.   

2G

SRIJEDA, 2. sat

UTORAK, 2. sat

17.   

2P

PONEDJELJAK, 2. sat

UTORAK, 4. sat

18.   

2S

ČETVRTAK, 2. sat

19.   

3A

PONEDJELJAK, 4. sat

20.   

3B

SRIJEDA, 4. sat

21.   

3C

SRIJEDA, 5. sat (knjižnica)

22.   

3D

PONEDJELJAK, 4. sat

23.   

3E

UTORAK, 4. sat

24.   

3F

UTORAK, 3. sat

25.   

3G

ČETVRTAK, 4. SAT

PONEDJELJAK,3.SAT

26.   

3P

PONEDJELJAK, 4. sat

UTORAK, 4. sat

27.   

3S

PONEDJELJAK, 5. sat

28.   

4A

ČETVRTAK, 4. sat

29.   

4B

UTORAK, 4. sat

 

KONZULTACIJE SA NASTAVNICIMA:

Redni broj

Predmet

Ime i prezime nastavnika

Tjedan A

(Dan i sat)

Tjedan B

(Dan i sat)

1.

 

 

 

Hrvatski jezik

Ivana Pandžić

utorak, 4. sat

utorak, 3. sat

2. 

Šejla Babin

srijeda, 6. sat

četvrtak, 2. sat

3. 

Lenka Kamber

četvrtak, 4.sat

ponedjeljak,3.sat

4.

Barbara Punoš Kostović

srijeda, 3. sat

5. 

Tomislav Zorić

ponedjeljak, 4.sat

utorak, 3. sat

6. 

Ivana Stanišić

petak, 2. sat

petak, 1. sat

7. 

Engleski i talijanski jezik

Sanda Novak

ponedjeljak, 4. sat

8. 

Lucija Grbin

ponedjeljak, 4.sat

ponedjeljak, 5.sat

9. 

 

Engleski jezik

Elvira Pavić

četvrtak, 4. sat

10. 

Ana Dukić Marušić

četvrtak, 2. sat

12. 

Njemački jezik

Ivona Kovačević

ponedjeljak, 4.sat

utorak, 4. sat

13. 

Matematika

Renata Bešić

četvrtak, 3. sat

srijeda, 3. sat

14.

Dinka Ivanović

srijeda, 3. sat

četvrtak, 3. sat

15. 

 

TZK

Hrvoje Brkić

četvrtak, 5. sat

srijeda, 2. sat

16. 

Ante Džaja

četvrtak, 3. sat

17. 

Igor Škorput

utorak, 3. sat

18. 

Povijest

Sanja Strenja

utorak, 3. sat

19. 

Politika i  gospodarstvo

Etika

Sanja Miočić

srijeda, 4. sat

20. 

Kristina Krstić

četvrtak, 2. sat

21. 

Tomislav Bašić

utorak, 3. sat

22. 

Marijana Milos

četvrtak, 1. sat

četvrtak, 7. sat

23. 

Anita Čović Josipović

ponedjeljak, 4. sat

24. 

Nina Lučić

srijeda, 6. sat

25. 

Geografija

Katarina Mandić

utorak, 3. sat

četvrtak, 3. sat

26. 

Biologija i kemija

Irene Barić

ponedjeljak, 5.sat

utorak, 5. sat

27. 

 

Vjeronauk

Ivan Kapović

srijeda, 3. sat

28. 

Željko Batur

ponedjeljak, 4. sat

29. 

Fizika

Tomislav Maričić

četvrtak, 4. sat

četvrtak, 3. sat

30. 

 

 

Strojarstvo

Ante Mavra

ponedjeljak, 4.sat

ponedjeljak,6.sat

31. 

Denis Pleslić

petak, 3. sat

32. 

Ante Radonić

četvrtak, 3. sat

33. 

Ante Frleta

srijeda, 1. sat

utorak, 5. sat

34. 

Marinko Stanić

srijeda, 3. sat

35. 

Maksimilijan Višković

četvrtak, 3.sat

36. 

Miljenko Dunatov

utorak, 3. sat

37. 

Marin Barjašić

srijeda, 5. sat

39. 

Marko Jakovac

srijeda, 2. sat

utorak, 5. sat

40. 

Filip Vujičić

utorak, 5. sat

četvrtak, 5. sat

41. 

 

 

 

 

 

 

Elektrotehnika

Snježana Mandarić

utorak, 3. sat

ponedjeljak, 5.sat

42. 

Saša Kosović

srijeda, 3. sat

srijeda, 6. sat

43. 

Džemail Spahić

četvrtak, 4. sat

44. 

Branimir Vukić

četvrtak, 4. sat

srijeda, 3. sat

45. 

Šime Smolić

ponedjeljak, 3.sat

srijeda, 2. sat

46. 

Dejan Hartman

petak, 2. sat

petak, 4. sat

47. 

Matea Filipović

srijeda, 5. sat

petak, 5. sat

49. 

Marina Barunović

ponedjeljak, 3.sat

ponedjeljak, 5.sat

50. 

Dora Čošić

utorak, 5. sat

52. 

Ekonomija

Matilda Pedić

ponedjeljak,2.sat

srijeda,5.sat

53. 

 Obrada drva

Mladen Pilipović

srijeda, 4.sat

54. 

Ivan Ražov

četvrtak, 4. sat

55. 

Linda Žagar

ponedjeljak,3.sat

ponedjeljak,6.sat

56

Promet

Šime Jukić

Utorak 4. sat

četvrtak, 4.sat

57. 

Ivan Potesak

ponedjeljak, 2.sat

utorak, 4. sat

58. 

Frane Buljat

ponedjeljak, 2. sat

59. 

 

Ostale usluge

Mirela Stojanović

srijeda, 4. sat

60. 

Luca Bašić

srijeda, 3.sat

61. 

Ivana Grdović

ponedjeljak, 5. sat

63. 

 

 

 

 

 

Praktična nastava

Dubravko Jakšić

 

četvrtak, 4.sat

64. 

Damir Baričević

ponedjeljak, 4. sat

65. 

Bojan Bilić

srijeda, 3.sat

srijeda, 3.sat

66. 

Tomislav Božičević

četvrtak, 3. sat

67. 

Šime Vranić

ponedjeljak, 3. sat

68. 

Ante Mišković

ponedjeljak, 4. sat

69. 

Josip Kardum

ponedjeljak, 4. sat

70.

 

Marin Marasović

srijeda, 4. sat