Vozač motornog vozila / vozačica motornog vozila

ZANIMANJE: vozač motornog vozila / vozačica motornog vozila

  1. I.Općeobrazovni dio

Red.

Broj

Nastavni predmeti

             S a t i     t j e d n o

l. god.           2. god.             3. god.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Hrvatski jezik

Strani jezik

Povijest

Etika ili vjeronauk

Politika i gospodarstvo

Tjelesna i zdravstvena kultura

Geografija

Matematika

Fizika

Računalstvo

    3

    2

    2

    1

    -

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    2

    -

    1

    -

    2

    2

    2

    -

    -

    3

    2

    -

    1

    2

    2

    -

    2

    -

    -

  UKUPNO I 18    12    12

II. Stručno-teorijski dio

Red.

Broj

Nastavni predmeti

             S a t i     t j e d n o

l. god.             2. god.             3. god.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

18.

20.

21.

22.

Osnove prijevoza i prijenosa

Goriva i maziva

Cestovna vozila

Prva pomoć u cestovnom pr.

Prometna kultura

Propisi u cestovnom prometu

Prijevoz tereta

Prijevoz putnika

Prometna tehnika

Izborni predmet:

  1. )Drugi strani jetik

Praktična nastava

Upravljanje motornim vozilom

    2

    2

    3

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    2

    2

    -

-

-

2

1

2

2

-

-

-

2    

7

-

    -

    -

    2

    -

    -

    -

    3

    2

    2

    2

    7

  1,5/45

  UKUPNO    I + II    29    28    31,5

Učenje temeljeno na radu:

- 1. razred: realizirat će 70 sati praktične nastave u cijelosti u školskoj radionici jedan dan tjedno po 2 sata.

- 2. razred: realizirat će 245 sati praktične nastave u cijelosti u svijetu rada na način da će učenici ići od 7. rujna 2020. do 18. 06. 2021. jedan dan tjedno (7 sati) na praktičnu nastavu u poduzeća i obrte.

- 3. razred: realizirat će 224 sata praktične nastave u cijelosti u svijetu rada na način da će učenici ići od 7. rujna 2020. do 25. 05. 2021. jedan dan tjedno (7 sati) na praktičnu nastavu u poduzeća i obrte.