Tehničar cestovnog prometa / tehničarka cestovnog prometa

Nastavni plan tehničar cestovnog prometa / tehničarka cestovnog prometa

  1. Općeobrazovni dio
Modul Nastavni   predmet 1.razred 2. razred 3. razred 4. razred
T V T V

T

     V

T

V

Općeobrazovni modul Hrvatski jezik 4 - 4 - 3 - 3 -
Strani jezik 2 - 2 - 2 - 2 -
Povijest 2 - 2 - - - - -
Vjeronauk/etika 1 - 1 - 1 - 1 -
Geografija 2 - 1 - - - - -
Politika i gospodarstv - - - - - - - 2
TZK - 2 - 2 - 2 1 -
Matematika 4 - 4 - 3 - 3 -
Fizika 2 - - - - - - -
Kemija 2 - - - - - - -
Ukupno 19 2 14 2 9 2 11 2

     B1. Obvezni strukovni moduli

 

Prijevoz putnika i tereta

Osnove prijevoza i prijenosa 2 - - - - - - -
Prijevoz tereta - - 2 - 2 - 2 -
Poslovanje tvrtke u cestovnom prometu - - - - 2 - 1 1
Inteligentni transportni sustavi - - - - 2 - - -
Prijevoz putnika - - - - - - 2 1
Ekonomika prometa - - - - - - 2 -
Sigurnost cestovnog prometa Propisi u cestovnom prometu - - - - 2 - - -
Prometna tehnika - - - - 3 2    3 2
Ekologija u prometu 1 - 1 - - - - -
Prva pomoć u c.pr. - - 1 - - -    - -
Cestovna infrastruktura Ceste i cestovni objekti - - 2 2 - - - -
Prometna geografija - - 1 - - - - -
Cestovna vozila Grafičke komunikacije u prometu 1 1 - - - - - -
Cestovna vozila 1 - 1 - 2 - - -
Računalstvo 1 1 - - - - - -
Praktična nastava Učenje temeljeno na radu - - - 3 - 2 - 3
Ukupno 6 2 8 2+ 3 13 2+ 2 10 4+ 3
B2. Izborni strukovni modul
Izborni modul Strani jezik u struci 2 - 2 - 2 - 2- -
Psihologija rada 2 - - - - - - -
Komunikologija - - 2 - - - - -
Statistika - - - - 2 - - -
Fizika - - 2 - 2 - 2 -
Poduzetništvo - - - - - - 2 -
Ukupno izborni modul 2 - 2 - 2 - 2 -
UKUPNO B1. STRUKOVNI + B2. IZBORNI DIO 8 2 10 2+ 3 15 2+ 2 12 4+ 3
U K U P N O 26 6 23 9 21 11 20 10

Učenici imaju praktičnu nastavu u školi i to 3 sata u 2. razredu, 2 sata u 3. razredu te 3 sata u 4. razredu.