Tehničar za računalstvo / tehničarka za računalstvo

Nastavni plan tehničar za računalstvo / tehničarka za računalstvo:

Općeobrazovni dio
Modul Nastavni   predmet 1.razred 2. razred 3. razred 4. razred
T V T V        
Općeobrazovni modul Hrvatski jezik 3 - 3 - 3 - 3 -
Strani jezik 2 - 2 - 3 - 3 -
Povijest 2 - 2 - - - - -
Politika i gospodarstv - - - - - - 2 -
Geografija 2 - 1 - - - - -
TZK 2 - 2 - 2 - 2 -
Vjeronauk / etika 1 - 1 - 1 - 1 -
Matematika 4 - 4 - 3 - 3 -
Fizika 2 - 2 - 2 - 2 -
Kemija 2 - - - - - - -
Biologija 1 - - - - - - -
Ukupno 21 - 17 - 14 - 16 -
Strukovni dio

Osnove informacijske

tehnologije

Tehničko i poslovno komuniciranje - - - - - - 1 1
Upotreba IT tehnologije u ured. po. - 2 - - - - - -
Tehničko dokumentira - 2 - - - - - -
Uvod u baze podataka - - - 1 - - - -
Osnove računalstva Osnove računala - - 2 - - - - -
Građa računala - - - - 2 1 - -
Operacijski sustavi - - - - 1 1    
Praktične osnove računalstva - - - 2 - - - -
Algoritmi i programiranje 1 2 1 2 - - - -
Elektronika Osnove elektrotehnike 3 1 - - - - - -
Uvod u elektroniku - - 1 1 - - - -
Digitalna logika - - 2 1 - - - -
Računalne mreže i sigurnost Uvod u računalne mreže - - 1 1 - - - -
Računalne mreže - - - - 1 1 - -
Konfiguriranje računal mreža i servis - - - - - - 1 2
Sigurnost informacijskih sustava - - - - - - 1 1
Mikroupravljači Mikroupravljači - - - - 1 1 - -
Ugradbeni računalni sustavi - - - - - - 1 1
Programiranje Dizajn baze podataka - - - - 1 1 - -
Skriptni jezici i web programiranje - - - - - 2 - 2
Ukupno 6 5 7 8 6 7 4 7
Izborni dio
Programerski izborni model 1 Primjenjena matemat. - - - - - 1 1 1
Napredno i objektno programiranje - - - - 1 1 1 1
Multimedija - - - - 1 1 - 1
Programerski izborni model 2 Primjenjena matemat. - - - - - 1 1 1
Napredno i objektno programiranje - - - - 1 1 1 1
Programiranje mobiln. Uređaja - - - - 1 1 - 1
Programerski izborni model 3 Primjenjena matemat. - - - - - 1 1 1
Napredno i objektno programiranje - - - - 1 1 1 1
WEB DIZAJN - - - - 1 1 - 1
Sistemski izborniu modul 1 Dijagnostika i održav. informacijskih sustava - - - - 1 2 - -
Poslužiteljski informacijski sustavi - - - - - - 1 1
Multimedija - - - - 1 1 - 1
Sistemski izborniu modul 2 Dijagnostika i održav. informacijskih sustava - - - - 1 2 - -
Poslužiteljski informacijski sustavi - - - - - - 1 1
Programiranje mobiln. Uređaja - - - - 1 1 - 1
Sistemski izborniu modul 3 Dijagnostika i održav. informacijskih sustava - - - - 1 2 - -
Poslužiteljski informacijski sustavi - - - - - - 1 1
Web dizajn - - - - 1 1 - 1
Ukupno programerski modul - - - - 2 3 2 3
Ukupno sistemski modul - - - - 1 4 2 3
UKUPNO STRUKOVNI DIO (programiran 6 5 7 8 8 10 6 10
UKUPNO STRUKOVNI DIO (sistemski) 6 5 7 8 7 11 6 10
U K U P N O 27 5 24 8 22 10 22 10
U K U P N O 27 5 24 8 21 11 22 10

Praktična nastava u svijetu rada: 0

Učenje temeljeno na radu:

Važno je istaći da će se gotovo svi strukovno-teorijski predmeti realizirati kao učenje temeljeno na radu koristeći pri tome postojeću opremu te projektnu i problemsku nastavu – algoritmi i programiranje, konfiguriranje računalnih mreža, sigurnost informacijskih sustava, ugradbeni računalni sustavi, skriptni jezici i web programiranje, multimedija, napredno i objektno programiranje, dijagnostika i održavanje informacijskih sustava, poslužiteljski operacijski sustavi, građa računala, operacijski sustavi, računalne mreže, mikroupravljači, dizajn baze podataka, programiranje mobilnih uređaja, web dizajn……praktički svi strukovno – teorijski predmeti izvode se kao učenje temeljeno na radu.