Drvodjeljski tehničar dizajner / drvodjeljska tehničarka dizajnerica

Nastavni plan drvodjeljski tehničar – dizajner / drvodjeljska tehničarka - dizajnerica

  1. Općeobrazovni dio
Modul Nastavni   predmet 1.razred 2. razred 3. razred 4. razred
T V T V        
Općeobrazovni modul Hrvatski jezik 3 - 3 - 3 - 3 -
Strani jezik 2 - 2 - 2 - 2 -
Povijest 2 - 2 - - - - -
Vjeronauk/etika 1 - 1 - 1 - 1 -
Geografija 2 - 1 - - - - -
Politika i gospodarstv - - - - 2 - - -
TZK 2 - 2 - 2 - 2 -
Matematika 3 - 3 - 3 - 3 -
Fizika 2 - - - - - - -
Kemija 2 - - - - - - -
Biologija 2 - - - - - - -
Računalstvo 1 1 - - - -    
Ukupno opće obrazovni dio 22 1 14 - 13 - 11 -
B1. Obvezni strukovni dio

Materijali i

Tehnologije

Materijali 2 - 2 - - - - -
Tehnologija proizvodnje 1 - 1 - 1 - - -

Konstruiranje

Namještaja

Tehničko crtanje - 2 - - - - - -
Nacrtna geometrija - - - 2 - - - -
Konstrukcije - - 1 2 1 3 1 2
Konstruiranje računalom - - - 2 - 2 - -

Oblikovanje i

projektiranje

namještaja i

prostora

Oblikovanje i projektiranje proizvoda - - - - 1 1 1 1
Opremanje i projektiranje prostora - - - - - -    1 2
Dizajnersko crtanje 1 - 2 - 2 -    - -
Planiranje, priprema i upravljanje proizvodnjom Planiranje, priprema i upravljanje proizvodnjom - - - - - - 2 -
Upravljanje radom CNC strojeva CNC tehnologije u izradi namještaja - - - - - 2 - 1
Nabava i prodaja drvnih proizvod Ekonomika i marketing - - - - - - 2 -
Komercijalno poslovanje - - - - - - 2 -
Praktična nastav Praktična nastava - 3 - 4 - 3 - 3
Ukupno obvezni strukovni dio B1 4 2+ 3 6 6+ 4 5 8+ 3 9 6+ 3
B2. Izborni strukovni dio
Izborni modul Hidrotermička obrada drva - - 1 1 - - - -
Pilanska obrada drva - - 1 1 - - - -
Specijalni radovi na proizvodima od drva - - - - - - 1 1
Prezentacijske vještin - 1 2 - - - - -
Namještaj i zdravlje - - - - 2 - - -
Ekologija i održivi razvoj 1 - - - - - - -
Drvo u graditeljstvu - - - - 1 - - -
Specijalne tehnologije u obradi drva - - - - - - 1 -
Stilovi namještaja - - - - 2 - - -
Konstrukcije stubišta, obloga i pregrada - - - - - - 1 -
Estetsko oblikovanje prodavaonice - - - - 1 - - -
Poduzetništvo - - - - - - 2 -
Ukupno izborni strukovni modul B2. 1 - 1 1 3 - 3 -
UKUPNO STRUKOVNI DIO 5 2+ 3 7 7+ 4 8 8+ 3 12 6+ 3
U K U P N O 27 3+ 3 21 7+ 4 21 8+3 23 6+ 3

Praktična nastava u svijetu rada: u 1. razredu učenici imaju samo 2 sata praktične nastave tjedno (70 sati ukupno) koje će realizirati u školskoj radionici.

Učenje temeljeno na radu:

No, važno je istaći da će se i u ovom programu dio strukovno-teorijskih predmeta realizirati kao učenje temeljeno na radu koristeći pri tome postojeću opremu te projektnu i problemsku nastavu – CNC tehnologije u izradi namještaja i specijalni radovi na proizvodima od drva.