TK monter / TK monterka

ZANIMANJE: TK monter / TK monterka

B1) IZBORNI DIO

Red.

broj

Nastavni predmeti

             S a t i     t j e d n o

l. god.               2. god.         3. god.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Tehnika telekomunikacija

Terminali u telekomunikacijama

Telekomunikacijski vodovi

Elektronički sklopovi+

Telekomunikacijske instalacije

Izborni program Škole

(telekomunikacije)

   2

   -

   -

   -

   -

   -

   -

     -

     2

     3

     2

     -

     -

     2

    

     -

     -

     -

     -

     2

     4

    

  

  UKUPNO B1    2     16     22-23
  SVEUKUPNO A+B1     32    31    34
  STRUČNA PRAKSA    - 80-120++    40+++

Učenje temeljeno na radu:

- 2. razred: realizirat će 245 sati praktične nastave i to u cijelosti jedan dan tjedno u svijetu rada u poduzeću Konektor.

Učenje temeljeno na radu bit će relizirano tijekom strukovno-teorijske nastave i vježbi iz predmeta terminali u telekomunikacijama (35 sati), TK vodovi (35), elektronički sklopovi (70) te telekomunikacija (35 sati).

- 3. razred: realizirat će 512 sati praktične nastave i to u cijelosti u dva dana tjedno u svijetu rada u poduzeću Konektor.

Učenje temeljeno na radu bit će relizirano tijekom strukovno-teorijske nastave i vježbi iz predmeta telekomunikacijske instalacije (64 sata) i telekomunikacije (128 sati).