Instalater kućnih instalacija / instalaterka kućnih instalacija

Zanimanje: Instalater kućnih instalacija / instalaterka kućnih instalacija

  1. a.)Zajednički općeobrazovni dio
Naziv predmeta Broj sati
  1. razred 2. razred 3. razred
  tjedno Godišnje tjedno Godišnje Tjedno Godišnje
Hrvatski jezik 3 105 3 105 3 96
Strani jezik 2 70 2 70 2 64
Povijest 2 70 - - - -
Vjeronauk/etika 1 35 1 35 1 32
TZK 1 35 1 35 1 32
Politika i gospodarstv - - 2 70 - -

b.) Posebni stručni dio

Matematika u struci 1 35 - - - -
Tehnologija obrade i spajanja 2 70 - - - -
Tehničko crtanje 1 35 - - - -
Osnove elektrotehnike 1 35 - - - -
Tehnologija kućnih instalacija - - 6 210 8 256
Računarstvo 1 35 - - - -

Izborni dio

1 35 1 35 1 32

Praktična nastava:

-školska radionica

-obrtnička radionica

 

750

560

190

 

840

70

770

 

640

-

640

Učenje temeljeno na radu:

- 1. razred: realizirat će 750 sati učenja temeljenog na radu od čega će kontinuirano 560 sati realizirati u školskim radionicama (16 sati tjedno – 4 dana po 4 sata ili 2 dana po 8 sati – ovisno o pandemiji) te 190 sati u svijetu rada na način da će učenici te sate realizirati tijekom zimskog, proljetnog i ljetnog odmora učenika i to u poduzećima i obrtima.

- 2. razred: realizirat će 840 sati učenja temeljenog na radu pri čemu će na praktičnoj nastavi provoditi 2 dana tjedno po 8 sati. Pri tome će 70 sati realizirati u školskim radionicama (8 sati tjedno – 1 dan po 8 sati) te 770 sati u svijetu rada na način da će učenici te sate realizirati kontinuirano tijekom nastavne godine te zimskog, proljetnog i ljetnog odmora učenika i to u poduzećima i obrtima.

- 3. razred: realizirat će 640 sati učenja temeljenog na radu pri čemu će na praktičnoj nastavi provoditi 2 dana tjedno po 8 sati tijekom nastavne godine te zimskog, proljetnog i ljetnog odmora učenika i to sve u poduzećima i obrtima.

Važno je istaći da će se većina strukovno-teorijskih predmeta u prvom razredu (osnove elektrotehnike, tehnologija obrade i spajanja) realizirati kao učenje temeljeno na radu koristeći pri tome postojeću opremu. U 2. i 3. razredu učenici imaju samo jedan strukovno-teorijski predmet, tehnologiju kućnih instalacija (6 + 8 sati), koji se izvodi projektnom i problemskom nastavom odnosno u cijelosti kao učenje temeljeno na radu.

4.1.4. Novi četverogodišnji programi – HKO metodologija

Ovo je osma školska godina kako smo započeli s primjenom dva nova programa tehničar za računalstvo i tehničar za vozila i vozna sredstva koja su izrađena novom metodologijom HKO-a, a baziraju se na ishodima učenja i potrebnim kompetencijama koje učenik mora steći. Tijekom prošle godine, Ministarstvo je odlučilo da ovi programi te program drvodjeljski tehničar dizajner postanu obavezni odnosno da se stari programi, za koje su novi izrađeni i dobili pozitivnu evaluaciju, više ne smiju primjenjivati, a od ove godine to vrijedi i za tehničara cestovnog prometa. Ono što je zanimljivo, tijekom obrazovanja učenici stječu ECVET i HROO bodove odnosno za svaku jedinicu ishoda učenja definiran je obujam tj. broj ECVET i HROO bodova. Na kraju četverogodišnjeg obrazovanja učenik stječe 240 ECVET i HROO bodova koji su usklađeni s HKO-om i EKO-om.

Ovi programi znatno su bolji od starih programa, ali ipak imaju veliki nedostatak, a to je ne postojanje praktične nastave, osobito u svijetu rada, zbog čega će kurikularnom reformom svakako doći do promjene istih odnosno ugradnje broj sati praktične nastave u svim godinama obrazovanja. Drugi nedostatak ovih programa leži u činjenici da općeobrazovni predmeti, brojem sati, nisu usklađeni sa sadržajem Državne mature. Ono što je značajno kod ovih programa je izbornost koja se javlja nakon drugog razreda koja predstavlja daljnje usmjeravanje učenika u strukovnom dijelu programa.