Elektroinstalater / elektroinstalaterka

ZanimanjeElektroinstalater / elektroinstalaterka

a) Općeobrazovni dio

Naziv predmeta Broj sati Suma sati
  1. razred 2. razred 3. razred  
  Tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje  
Hrvatski jezik 3 105 3 105 3 96 306
Strani jezik 2 70 2 70 2 64 204
Povijest 2 70 - - - - 70
Vjeronauk/etika 1 35 1 35 1 32 102
TZK 1 35 1 35 1 32 102
Politika i gospodarstvo - - 2 70 - - 70
Ukupno 9 315 9 315 7 224 854
                 

b) Stručno-teorijski dio

Naziv predmeta Broj sati Suma sati
  1. razred 2. razred 3. razred  
  Tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje  
Osnove računalstva* 1 35 - - - - 35
Tehničko crtanje i dokumentiranje* 1 35 - - - - 35
Matematika u struci 2 70 - - - - 70
Elektrotehnika* 3 105 2 70     175
Električni strojevi i uređaji* - - 2 70 - - 70
Električne instalacije*     2 70 3 96 166
Električne mreže i postrojenja - - - - 2 64 64
Elektronika i upravljanje* - - - - 2 64 96
Izborni dio* 1 35 2 70 3 96 64
Ukupno 8 280 8 280 10 320 880

c) Praktični dio

Naziv predmeta Broj sati Suma sati
  1. razred 2. razred 3. razred  
  godišnje Godišnje Godišnje  

C1 – Nastava u školi

- Osnove računalstva

- Tehničko crtanje i dokumentiranje

- Elektrotehnika

- Električni strojevi i uređaji

- Električne instalacije

- Elektronika i upravljanje

- Izborni dio

- Praktična nastava (najviše sati)

35

18

35

-

-

-

-

272

-

-

35

35

18

-

-

182

-

-

-

-

16

32

32

80

35

18

70

35

34

32

32

434

C2 – Nastava u radnom procesu

- Praktična nastava (najmanje sati)

540 630 640 1810
Ukupno 900 900 800 2600

Učenje temeljeno na radu:

- 1. razred: realizirat će 900 sati učenja temeljenog na radu od čega će kontinuirano 350 sati realizirati u školskim radionicama (16 sati tjedno – 4 dana po 4 sata ili 2 dana od 8 sati – ovisno o pandemiji) i to do 26.02., a od 2.03. praktičnu nastavu izvode u obrtničkim radionicama gdje trebaju realizirati 562 sata. Dio tog broja sati (352 sata) bit će realiziran tijekom zimskog, proljetnog i ljetnog odmora učenika i to u poduzećima i obrtima. Od 900 sati, dio sati realizira se kroz vježbe strukovnih predmeta elektrotehnika (35 sati).

- 2. razred: realizirat će 900 sati učenja temeljenog na radu pri čemu će na praktičnoj nastavi provoditi 2 dana tjedno po 8 sati. Pri tome će 70 sati realizirati u školskim radionicama (8 sati tjedno – 1 dan po 8 sati), 88 sati kroz vježbe strukovnih predmeta elektrotehnika (35 sati), električni strojevi i uređaji (35) i električne instalacije (35) te 742 sata u svijetu rada na način da će učenici te sate realizirati kontinuirano tijekom nastavne godine te zimskog, proljetnog i ljetnog odmora učenika i to u poduzećima i obrtima.

- 3. razred: realizirat će 800 sati učenja temeljenog na radu pri čemu će na praktičnoj nastavi provoditi 2 dana tjedno po 8 sati. Pri tome će 80 sati realizirati kroz vježbe strukovnih predmeta električne instalacije (35 sati), elektronika i upravljanje (35), izborni dio (35)te 720 sati u svijetu rada na način da će učenici te sate realizirati kontinuirano tijekom nastavne godine te zimskog, proljetnog i ljetnog odmora učenika i to u poduzećima i obrtima.

Važno je istaći da će se većina strukovno-teorijskih predmeta, u dijelu broja sati, realizirati kao učenje temeljeno na radu koristeći pri tome postojeću opremu te projektnu i problemsku nastavu.