Autolimar / autolimarica

Zanimanje: autolimar / AUTOLIMARICA

 

a) Opće obrazovni dio

Naziv predmeta Broj sati Suma sati
  1. razred 2. razred 3. razred  
  tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje  
Hrvatski jezik 3 105 3 105 3 96 306
Strani jezik 2 70 2 70 2 64 204
Povijest 2 70 - - - - 70
Vjeronauk/etika 1 35 1 35 1 32 102
TZK 1 35 1 35 1 32 102
Politika i gospodarstv - - 2 70 - - 70
Ukupno 9 315 9 315 7 224 854

b) stručno teorijski dio s izbornom nastavom

Naziv predmeta Broj sati Suma sati
  1. razred 2. razred 3. razred  
  tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje  
Osnove računalstva 1,5 52 - - - - 52
Matematika u struci 2 70 1 35 1 32 137
Tehničko crtanje 1,5 52 - - - - 52
Osnove tehničke mehanike - - 2 70 - - 70
Osnove tehničkih materijala 1 35 - - - - 35
Elementi strojeva - - 2 70 - - 70
Osnove automatizacije - - - - 1 32 32
Osnovi elektrotehnike i elektronike - - - - 1 32 32
Tehnike motornih vozila - - - - 1 32 32
Tehnologija autolimarije - - - - 2 64 64

Izborni dio

Računalstvo

Strukovni predmeti

Matematika u struci

TZK

1

35

2

70

2

64

169

Ukupno 7 244 7 245 8 256 745

c) praktični dio

Naziv predmeta Broj sati Suma sati
  1. razred 2. razred 3. razred  
  godišnje Godišnje Godišnje  
Praktična nastava u školi s vježbama:

340

270

160

770

Tehnologija obrade i montaže

Praktična nastava: u školskoj radionici najviše sati

Tehnologija održavanja vozila

Tehnika motornih vozila

Tehnologija autolimarije

70

-

70

35

-

32

32

32

 
Praktična nastava u radnom procesu 560 630 640 1830
Ukupno 900 900 800 2600

 

Učenje temeljeno na radu:

- 1. razred: realizirat će 900 sati učenja temeljenog na radu od čega će kontinuirano 560 sati realizirati u školskim radionicama (16 sati tjedno – 4 dana po 4 sata ili 2 dana po 8 sati – ovisno o pandemiji) tijekom cijele nastavne godine te još 270 sati u obrtničkim radionicama. Dio tog broja sati (270 sati) bit će realiziran tijekom zimskog, proljetnog i ljetnog odmora učenika i to u poduzećima i obrtima. Od 900 sati, dio sati realizira se kroz vježbe strukovnih predmeta tehnologija obrade i montaže (70 sati).

- 2. razred: realizirat će 900 sati učenja temeljenog na radu pri čemu će na praktičnoj nastavi provoditi 2 dana tjedno po 8 sati. Pri tome će 140 sati realizirati u školskim radionicama (8 sati tjedno – 1 dan po 8 sati), 105 sati kroz vježbe strukovnih predmeta tehnologija održavanja vozila (70 sati) i tehnika motornih vozila (35 sati), te 655 sati u svijetu rada na način da će učenici te sate realizirati kontinuirano tijekom nastavne godine te zimskog, proljetnog i ljetnog odmora učenika i to u poduzećima i obrtima.

- 3. razred: realizirat će 800 sati učenja temeljenog na radu pri čemu će na praktičnoj nastavi provoditi 2 dana tjedno po 8 sati. Pri tome će 96 sati realizirati kroz vježbe strukovnih predmeta tehnologija održavanja vozila (32 sata), tehnika motornih vozila (32) i tehnologija autolimarije (32 sata)te 704 sata u svijetu rada na način da će učenici te sate realizirati kontinuirano tijekom nastavne godine te zimskog, proljetnog i ljetnog odmora učenika i to u poduzećima i obrtima.

Važno je istaći da će se i većina strukovno-teorijskih predmeta, u dijelu broja sati, realizirati kao učenje temeljeno na radu koristeći pri tome postojeću opremu te projektnu i problemsku nastavu – tehnika motornih vozila, tehnologija održavanja vozila, tehnologija autolimarije, osnove automatizacije i osnove elektrotehnike i elektronike.