Djelatnici škole

 

Predmet

Ime i prezime nastavnika

1.     

 

Hrvatski jezik

Ivana Pandžić

2.     

 

Šejla Babin

3.     

 

Lenka Kamber

4.     

 

Barbara Kostović

5.     

 

Tomislav Zorić

6.     

 

Ivana Stanišić

7.     

 

Engleski i talijanski jezik

Sanda Novak

8.     

 

Lucija Grbin

9.     

 

Engleski jezik

Elvira Pavić

10.   

 

Ana Dukić Marušić

11.   

 

Njemački jezik

Ivona Kovačević

12.   

 

Matematika

Renata Bešić

13.   

 

Dinka Ivanović

14.   

 

TZK

Hrvoje Brkić

15.   

 

Ante Džaja

16.   

 

Igor Škorput

17.   

 

Povijest

Sanja Strenja

18.   

 

Politika i  gospodarstvo

Etika

Sanja Miočić

19.   

 

Kristina Krstić

20.   

 

Tomislav Bašić

21.   

 

Marijana Milos

22.   

 

Anita Čović

23.   

 

Nina Lučić

24.   

 

Geografija

Katarina Mandić

25.   

 

Biologija i kemija

Irene Barić

26.   

 

Vjeronauk

Ivan Kapović

27.   

 

Željko Batur

28.   

 

Fizika

Tomislav Maričić

29.   

 

Strojarstvo

Ante Mavra

30.   

 

Denis Pleslić

31.   

 

Ante Radonić

32.   

 

Ante Frleta

33.   

 

Marinko Stanić

34.   

 

Maksimilijan Višković

35.   

 

Miljenko Dunatov

36.   

 

Marin Barjašić

37.   

 

Jurica Dević

38.   

 

Marko Jakovac

39.   

 

Filip Vujčić

40.   

   

Lovre Vulin

41.   

 

Elektrotehnika

Snježana Mandarić

42.   

 

Milan Radišić

43.   

 

Džemail Spahić

44.   

 

Marijan Špralja

45.   

 

Branimir Vukić

46.   

 

Šime Smolić

47.   

 

Dejan Hartman

48.   

 

Mateja Filipović

49.   

 

Anamarija Friganović Goić

50.   

 

Marina Barunović

51.   

 

Dora Čošić

52.   

 

Ekonomija

Matilda Pedić

53.   

   

Mladen Pilipović

54.   

 

Ivan Ražov

55.   

 

Linda Žagar

56.   

 

Promet

Šime Jukić

57.   

 

Ivan Potesak

58.   

 

Stanko Bartulović

59.   

 

Ostale usluge

Mirela Stojanović

60.   

 

Luca Bašić

61.   

 

Ivana Koren

62.   

 

Praktična nastava

Dubravko Jakšić

63.   

 

Damir Baričević

64.   

 

Svetko Miočić

65.   

 

Tomislav Božičević

66.   

 

Šime Vranić

67.   

 

Ante Mišković

68.   

 

Josip Kardum

69.   

   

Marin Marasović

70.

   

Bojan Bilić

71.   

Ravnatelj, stručno pedagoška služba, tajnik, knjižnica

72.   

 

Ravnatelj

Tihomir Tomčić

73.   

 

Pedagog

Ivana Softić

74.   

 

Psiholog

Marija Gradečak

75.   

 

Knjižničar

Marijana Boban

76.   

Ivona Matijević

77.   

 

Tajnik (RCK)

Veljko Šteko

78.   

 

Tajnica

Dubravka Meštrović

79.   

Administrativno tehničko osoblje

80.   

 

Računovodstvo

Rajka Herenda

81.   

 

Marina Baričević

82.   

 

Administrator

Saša Brković

83.   

 

Domar

Boris Rebrina

84.   

 

Spremačica-nabava

Ivana Matković

85.   

 

Spremačice

Miroslava Vujinović

86.   

 

Spremačice

Jelena Mičić

87.   

 

Spremačice

Rada Galzina

88.   

 

Spremačice

Nataša Brkić

89.   

 

Spremačice

Jagoda Čulina

 

Asistenti u nastavi

90.   

 

Asistent u nastavi

Lana Šimović

91.   

 

Asistent u nastavi

Petrimir Perkušić

92.   

 

 Asistent u nastavi

Marija Kovačević

93.   

 

 Asistent u nastavi

Marko Kuman

94.   

 

 Asistent u nastavi

Monija Viduka