CNC operater / CNC operaterka

ZANIMANJECNC operater / CNC operaterka

Red.

Broj

Nastavni predmeti

               S a t i     t j e d n o

l. god.             2. god.         3. god.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20

21.

Hrvatski jezik

Stranijezik

Povijest

Etikaili vjeronauk

Politika i gospodarstvo

Tjelesna i zdravstvena kultura

Matematika

Računarstvo

Tehnički materijali

Elementi strojeva

Elektrotehnika

Obrada materijala

Prak.nast. iz obrade materijala

Tehničko crtanje

Tehnička mehanika

Osnove brodogradnje

Hidraulika i pneumatika

Regulacije i upravljanje

Brodski strojevi i uređaji

Tehnologija montaže i održavanja

Prak. nast. montaže i održavanje

Stručna praksa

   3

   2

   2

   1

   -

   2

   2

   2

   3

   -

   -

   2

   6

   3

   3

   2

   -

   -

   -

   -

   -

182

   3

   2

   -

   1

   2

   2

   2

   -

   -

   2

   2

   -

   -

   -

   -

   -

   2

   2

   -

   2

   12

182

   3

   2

   -

   1

   -

   2

   2

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   3

   2

   21

182(35)

Učenje temeljeno na radu:

- 3. razred: realizirat će 672 sata praktične nastave u cijelosti u svijetu rada na način da će učenici ići od 9. rujna 2019. do 25. 01. 2020. tri dana tjedno (24 sata) na praktičnu nastavu u poduzeća i obrte, a zatim će do 22. 05. 2020. ići tjedno 2 dana (16 sati) na praktičnu nastavu uobrte i marine.

Na žalost, moram biti iskren, upravo je izvođenje našeg programa brodomehaničar primjer kako ne bi trebalo izvoditi strukovno obrazovanje odnosno strukovno-teorijsku nastavu jer nemamo uvijete da ključne predmete „tehnologiju montaže i održavanja“ i „brodske strojeve i uređaje“ izvodimo učenjem temeljenom na radu. Stoga je ovo posljednja naša generacija brodomehaničara jer smo navedni program prepustili Srednjoj školi Biograd koja će kao naš partner u Projektu steći dobre uvjete za izvođenje navedenog programa.