Dodatna nastava

PREDMET

RAZRED

NASTAVNIK

DAN-VRIJEME

Hrvatski jezik

3a

Šejla Babin

svaki drugi ponedjeljak

14:00 sati

4a, 4b

Ivana Pandžić

Tjedan B

srijeda

16:00 sati

3b

17:00 sati

Engleski jezik

3a

Sanda Novak

četvrtak, 9.i10. sat

4a,4b ( A razina)

Elvira Pavić

Tjedan A

ponedjeljak 6.i7. sat

srijeda, 6.i7. sat

4b (B razina)

Tjedan B

četvrtak, 7. sat

Matematika

3a

Dinka Ivanović

Tjedan A, utorak 7.sat

Tjedan B, četvrtak 7.sat

4b

Renata Bešić

Tjedan A

ponedjeljak, 6.i7.sat

Tjedan B

četvrtak, 6.i7.sat

Informatika

4a

Anamarija Tokić

Petak, 7.sat