Humanitarna akcija "Banovini za dar"

Hrvatska katolička udruga medicinskih sestara i tehničara Zadar u suradnji sa Zadarskom županijom i Gradom Zadrom ove godine organizira humanitarnu akciju "Banovini za dar".

Žiro račun za uplatu: OTP banka: IBAN HR 0324070001500015468