Dopunska nastava

PREDMET

RAZRED

NASTAVNIK

DAN-VRIJEME

Hrvatski jezik

3e, 3f

Lenka Kamber

tjedan A

petak, 0. sat

3c, 3d, 3g, 3s

tjedan B

petak, 0. sat

Engleski jezik

3e

Ana Dukić Marušić

tjedan A

utorak, 0. sat

petak, 0. sat

Matematika

2b

Dinka Ivanović

tjedan A

ponedjeljak, 7.sat

tjedan B

ponedjeljak, 7.sat